„Munkát! Kenyeret”!

A régi jelszó most LETT igen csak korszerű. Most lett igazán az! Elmondom, hogy miért:

 1. Munka.
  A mai Magyarországon igen csak sok embernek nincs munkája. Saját lakása, hajléktalan igen sok ember. Kukáznak, padokon alusznak, éheznek stb.

 2. Saját kimutatásuk szerint is 40,000 gyerek éhezik. (Alultáplált.) S nyolcszázezer  szegény embert tartanak nyilván. Ezzel szemben  a kiválasztottaknak annyi a pénzük, hogy még a zsebükben sem fér el, külön ládában tartják a (főleg a” júrót”  szeretik).

 3. Mindez miért? Mert országunkat egy kekec diktátor „vezeti” (félre).

 4. Ez a kekec pasi leverte saját népét is a földig, vagy inkább a földbe (szeretné).

 5. Ez a kekec fickó, Orbán elvtárs, aki csak folyton kvótázik, és nótázik, hogy Sebaj fiúk, egyszer majd jobb lesz (Hi-Hi-Hi). ÚGY ELFÚJJA A NÓTÁNKAT, HOGY BELEGEBEDÜNK.

 6. Igen, itt egy diktátor diktál, izgat, igazgat.
 7. Csak annyit tud karatyol, hogy kvóta, kvóta, kvóta. Ennyit tud szegény – felolvasás nélkül – fecsegni.

 8. Orbán ördögi terve, hogy új országot hoz létre. Igen. A góbi sivatag kellős közepébe.

 9. Ezért is mondják rá, hogy hazaáruló.

 10. De lehet, hogy úgy jár, amit Ady ír. Idézem:

Dózsa György unokája vagyok én,
Népért síró, bús, bocskoros nemes.
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni
Kaszás népemmel, mert a Nyár heves.

A Nyár heves s a kasza egyenes.
Hé, nagyurak: sok rossz, fehér ököl,
Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe
Rettenetes, nagy dühvel özönöl?

Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
Rablóváraitokból merre fut
Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
Lecsukjuk a kaput?

S akkor kegyednek kinyitjuk a börtön ajtót és vége a dalnak, a diadalnak.

Mindezeket írtam a mai 56-os emlékezés elé. Nem tudom, hogy ezen az ünnepen mi lesz a téren, de talán – a baloldal – a jelzett követeléseket az elnök képébe kiálltja. Munkát, kenyeret!

Én ezt mondom ott: Éljen a magyar  KÖZTÁRASÁG, ÉLJEN A MAGYAR HAZA!

Négyessy,

2016. október 23.

„Az emberi nem őrzése a bölcsőnél kezdődik"

(J. A. Comenius)

Három éve folyik az oktatásban-nevelésben a klasszikus polgári hagyományok kiiktatása. Rendszerhű ifjak és nevelők kiképzése, alattvalókká degradálása.(Műveletlen embert könnyebb pórázon tartani.) Az átrendezés egyben kegyosztás is, az egyházak és az államosítás céljaira. A vezénylő Harcos Főfelügyelő parancsait Balog Zoli  tanító bácsi hajtja végre, akinek az oktatáshoz gőze sincsen, beszél, beszél, hogy teljék az idő a kicsengetésig.

Mit nem akarnak eleve ezek az ember-törpítő „nemzetnevelők”?

Egy világhírű filozófus, teológus,és pedagógus, nevesül J. A. Comenius. (Komensky) már a „sötét középkorban” olyan oktatási rendszert alapozott meg, amely máig ható (lehetne, pl. nekünk is). Ráadásul magyar vonatkozása is van.

Menjünk el Hozzá. Ahogy a Keleti Kárpátok hágóján Trencsén alatt – átautózunk, alig tíz kilométerre egy kicsinyke faluba, Nivnicébe érkezünk. (Akkor Morvaország volt a neve, most Csehország.) Itt született 1592. március 28-án – a malomban – Komensky, akiről az anyakönyvben azt olvashatjuk, hogy apja Szeges János volt. (Nem lesz majd véletlen, hogy – Lorántffy Zsuzsanna hívására 1650-től négy éven át tanítja a magyar ifjakat Sárospatakon.)

Nivnice restaurált malma, ahol Comenius született

„A Népek Nevelője” (ezzel a címmel ruházta fel az utókor, akinek műveit sok nyelvre pl.kínaira is lefordították) így vall pedagógiai nézeteiről:

Az iskolai oktatás-nevelés alapvető ugyan, de az ezt megelőző szakasza a gyermek életében elemi teendőket ró a szülőkre, főleg az édesanyára. Ennek értése s jó végzése nélkül nehéz lesz a gyermeknek is, a szülőknek is és a pedagógusnak is. Ezt írja:

„AZ EMBERI  NEM ŐRZÉSE A BÖLCSŐNÉL KEZDŐDIK, MIVEL MINDEN JÓ ÉS ROSSZ A KEZDETEKTŐL FÜGG. AMILYEN AZ INDULÁS, OLYAN A FOLYTATÁS. A TEST A FEJ UTÁN, A KOCSI A RÚD UTÁN MEGY. A LEGKÖNNYEBB AZ ELEJÉN KEZDENI, KÉSŐBB MÁR NEHÉZ.”

Mi hát a teendője az édesanyának?

„AZ ANYAI ISKOLA FELADATA, HOGY A GYERMEKET OKOSAN ÉS TISZTESSÉGESEN NEVELEJÜK, VEZESSÜK ÉS GYAKOROLTASSUK ŐKET A JÓ SZOKÁSOKBAN.”

Mik ezek? (Amelyek mibenlétét eleve ismernie kell a mamának, ahhoz, hogy figyelmét, s teendőit ehhez igazítsa.)

A gyermek fejlődésének legfontosabb állomásai:

újszülött: mozdulatai reflex-szerűek, sírással kommunikál, fontos számára a szemkontaktus és a testközelség, emberi hangra figyel

- 2-3 hónapos: mozdulatai koordináltabbak, kifejező sírás, gügyögés, szociális mosoly, figyelem a környezetére

4-5 hónapos: fejét emeli, forog, igényli a vele való foglalkozást, "beszélget", mozgó tárgyat vagy személyt szemével kíséri, apró tárgyakat a kezébe vesz, lábujjait szopogatja, megkezdődik a fogzás

- 6-7 hónapos: felüléssel, kúszással próbálkozik, egyre több hangot ejt, szótagokat mond, mindennel játszik, sok mindent megért, saját nevére felfigyel

- 8-9 hónapos: kúszik-mászik, felállással próbálkozik, gyorsan közlekedik, mindent kinyit, kipakol, 2 ujjal fog, első egyszerű szavait kimondja (mama, papa, nem, pápá, dádá), kiabál, tapsol, integet, mindenkit utánoz

- 10-12 hónapos: feláll, megteszi első lépéseit, naponta bővül a szókincse, bújócskázik, szereti a mesét, hangulatváltozások jellemzik, domináns oldala kezd alakulni

- 18 hónapos: egyedül jár, 1-2 szavas mondatokat mond, nagymértékű szókincsfejlődés kezdete, "Mi ez?"-korszak, kíváncsi, utasításokat végrehajt, szeret pakolni, építeni, labdázni, próbál egyedül enni, öltözni, önálló akarata alakulóban

- 2 éves: hiszti, "dackorszak", 2 szavas mondatok, nyelvtani hibák, mondókát, éneket mond, finom motorikus mozgások fejlődése (épít, rajzol, egyedül eszik, kirakózik), szobatisztaságra kezd figyelni

2,5 éves: ugrál, fél lábon áll, hosszabb ideig lefoglalja magát, napközben szobatiszta

- 3 éves: 3 kerekű biciklit hajt, lépcsőzik, lábujjhegyen megy, egyszerű vonalrajzot készít, folyamatosan kérdez, "Miért?"-korszak, társaival is kezd játszani, osztozkodni, teljesen szobatiszta

- 4 éves: mozgása egyre összerendezettebb, egyszerű emberrajzot készít, beszéde idegenek számára is érthető, önállóan ellátja magát, érti a "jó" és a "rossz" fogalmát, akaratos

- 5 éves: mozgása rendezett, mászik, szalad, fél lábon áll és ugrál, lépcsőzik, biciklizik, hintázik, finom motorikája is finomodik, apróbb tárgyakkal ügyesen játszik (legó, gyöngy, pötyi), szókincse egyre bővül, színesedik, nyelvtani kifejezőképessége egyre fejlettebb, beszéde érthető, összefüggő, minden hangot tisztán ejt, rajzai felismerhetőek, barátkozik, kialakul a szabálytudata

- 6 éves: teste átalakul, arányai megváltoznak, önálló, feladattudata alakul, szeret tanulni, minden területen finom minőségi változások jellemzik

- 7 éves: testileg, lelkileg, értelmileg, érzelmileg megérett az iskolára

A korabeli sárospataki iskola, ahol C. tanított


Négyessy

2016. október 16.


Gyógyfürdők, strandok és Pávai

Dr. Pávai-Vajna Ferenc főgeológus, akit háromszor temettek el.

Szeretjük mondigálni, hogy Magyarország gyógyvíz nagyhatalom. Ami igaz is. Ám bölcsen gazdálkodunk-e a hévíz vagyonnal? Egyes helyeken igen, országosan sok kérdőjellel ahhoz, hogy vonzó kül-, és beföldi turizmus legyen belőle. Lehetne? Igen! Nagy hasznot is hozó? Igen! Mit kellene tennünk? „Csak” azt, amit Dr. Pávai-Vajna Ferenc tanácsol. Ám a szakma s a fürdőkért felelős hivatalnokok alig-alig ismerik Őt (tisztelet a kivételnek) és ajánlásait. A Pávai hévizeiben fürdőző, gyógyuló közönségről már nem is beszélve. Ezerből  egy, ha ismeri jótevője nevét.

Néhány lelkes ember pedig megtesz mindent, hogy a világhírű geológust, a tősgyökeres székely-magyart és Bolyai rokont – megismertesse a „nagyérdeművel”. Akit – említettem, „ráadásul” az a megtiszteltetés is érte, hogy háromszor temették el.

Pávai nemcsak geologizált, politikai nézeteit is közreadta, keményen, ha kellett. Pl. Ezt írja az országos, „Magyarság” című lap címoldalán. Néhány részlet: „igaz, hogy elvettek tőlünk iszonyú nagyságú kincset, de akik azt mondják, hogy a megmaradtban semmi sincs, azok tévednek! Maradtak még kincsek. Hol, merre, kik hogyan tudják? Kevesen, néhányan, s milyen kevesen, milyen egynéhányan hisznek annak a kevésnek, s milyen sokan mosolyogják azokat, akik a munka gyümölcsével...s nem az elkeseredés lázával akarják fűteni azt a mozdonyt, amely megint Kárpátoktól-Kárpátokig viszi a magyar szót… és élni akarást”(!). Majd korholja azokat, akik „csak fecsegnek, nem ismerik a földet, a természetet, amiben, és amiből élünk. Miért nem tanuljuk meg? Miért nem tanítják meg, hogy a magyar föld megmaradt kincseivel is el tud tartani, ha megismerjük, ha megtanuljuk, hogy mi van benne, ha igyekszünk, ha nem vagyunk lusták kifürkészni, hogy a tudás, a haladó tudomány fegyverével hogyan tudjuk meghódítani mindazt, amit a természet nyújt, amit számunkra is megőrzött?”

Kéri: „figyeljenek oda a szakemberekre, segítsék őket, hogy ne szoruljanak az idegenre, hogy ne legyünk világ lázárjai, hanem nemzet, a dolgozó gazdag nemzetek között! Ma már a hazafiság: – dolgozni kell, jól, szakszerűen”– ajánlja, ellenében a „félig élőknek, habzó-szájúaknak, magyarkodóknak, köd-evőknek” és a „tökmag-Jankóknak” (Ady). Elég nagy verést kapott a világháborúban ez a „veréshez szokott fajta”, ahhoz, hogy kiegyenesítse derekát, felemelje a fejét, két kezét, mindenki két kezét és keményen dolgozzon. S ismereteket szerezzen, hol, mit lehet keresni s találni. „Recsken aranyat, réz és kénércet, Gyöngyösoroszin ezüstöt, ólmot, cinket, Halimbán, Gánton alumíniumércet, másfelé földgázt, olajt, konyhasót, ásványvizeket”, stb. S nem kis büszkeséggel írja, egyben korholással is: „Hajdúszoboszló forró, jódos, sósvizének szétterülő párái másfél éve hirdetik, hogy mi még akkor sem értjük meg a föld szavát, ha értékét egyenesen a markunkba nyomja. (Szoboszlón évekig felhasználatlanul folyt el a drága gyógyvíz. S nemcsak Szoboszlón, Pesten is.) Mindezekért mondja: „Nem birtokolni kell – még ha okunk is van rá – hanem nekigyürkőzni! A jobboldali szélsőséges politika, amely különösen a 30-as években erősödött fel (Gömbös Gyula), teleharsogta az országot a hamis jelszóval: „Csonka-Magyarország nem ország, egész Magyarország Mennyország!” Pávai tudós józansággal kérdőjelezi meg ezt a gyűlölködést szító politikát és állítja: „Csonka-Magyarország is ország, tégy meg mindent érette, hogy jobban, jól érezd magad benne, munkád után.”(!)

Mit tehetünk hozzá ehhez ma? Azt, hogy a meglévő természeti és szellemi kincseinkkel bánjunk gondosabban, mint valaha, profi módon, – nem úgy, mint a Fidesz politikusszakemberei”, szétverve azt is, ami van s jó – gyarapítva a mára lerongyolódott „Csonka-Magyarországot”.

S a többi helység? Pl. Debrecen? Semmi. „Szokásosan”. De gróf Tisza Istvánnak szobrot emelt, akinek a világon semmi köze nem volt a városhoz.  Pávai gyógyvizet adott, amelyet a város rendre ráfizetéssel működtet. Miközben megalomániás tervekről „álmodik a nyomor”.

De egy szerény Pávai mellszoborért évekig hiába harcolt néhány haladó polgár, nem. Az istennek sem! Inkább a „geszti bolond” (Tisza) „nyomvonalán haladva” rátette egy lapáttal és gróf Wass Albertnek emelt nemcsak egy szobrot, de egy egész dombot. Ha lúd, legyen kövér!

Más helységről és szervezetről nem tudunk. Az ország – és sajtója is - néma Pávai ügyekben. De hangosan verjük a mellünket, hogy mi gyógyvíz nagyhatalom vagyunk. „Nemzeti nagyhatalom”. Ha minden kiválóságunkra így emlékezünk, akkor méltatlanok vagyunk az örökségre. A „nemzeti örökségre”. Ennyit az utórezgésről. (Geológiai fogalom). Bosszúságunkra igyunk egy pohár palackozott gyógyvizet. Egészségünkre! A szellemire is.

Pávai szobra Hajdúszoboszlón

 

Négyessy,

2016. október 9.


Hófehérke és a hét törpe s a mai fekete lelkű törpék

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, ott ahol a kis kurta-farkú malac túr, Dunán innen, Tiszán túl, volt egyszer egy törpeség (MA IS ITT VAN). Az eredeti mesét – gondolom – mindenki ismeri. De ennek a mesének vannak mai szereplői is. Ezért be kell mutatnom őket.

A mese eredeti szereplői:

Kuka – Hapci – Szende – Tudor – Vidor – Morgó - Szundi

 

A mai mesénknek az eredetivel összehasonlítva így fest az „ábrázatja”:

Vidor: Vona Gábor; Hapci: Lázár János; Szende: Szijjártó Péter; Kuka: Kósa Lajos

Tudor: Balog Zoltán; Morgó: Pintér Sándor; Szundi: Polt Péter

A törpék Hófehérkéje: Orbán Viktor

S ennek a mesés társaságnak a színe nem mese hupikék, hanem egyre  közelebb kerül a jaj vereshez, a piroshoz és fehérhez. A Jobbik színéhez. Szívéhez. Akik „kimondjuk és megoldjuk” csatakiáltással meg is teszik. (Tétéjeiket a ruletten.) Nem csak ők, a fenti „játékosok” mind!

De nem addig a’ Vannak még itt fekete lelkű törpék. Íme:


(A képek sorrendjében: Andy Vajna, Bayer Zsolt, Habony Árpád, Rogán Antal. Deutsch Tamás, Simicskó István, Varga Mihály)

Ezek a fekete lelkűek lopnak, csalnak, ezért aztán korom- feketék lettek mindahányan. S ez már nem mese elvtársak, kartársak, kortársak, stb. mert a demokráciát meg nem tanuló népünk a pirosat és fehéret látja csak. Színvakká tették őket a Fidesz és és a Jobbik uraimék. A Fidesz narancsa pedig egyre inkább elhalványul, kifehéredik. Az egyik fele fehér, a másik piros lesz.

Mi lenne hát a teendő?

Új Hófehérke kell! Nem hupikék, nem jaj- veres, nem piros és fehér, hanem piros-fehér-zöld. S mellette az EU csillagos zászlója.

 

 

Négyessy,

2016. október 1.

„Nem, semmit sem bánok”

Néhány napja matattam zenei anyagaim között s véletlenűl rátaláltam az  Edith dalaira is. Ezek a dalok olyan szépek, - több mint szépek - emberségesek, hogy azonnal feltettem a lemezt. Kérem, ha kedevük van  jöjjenek velem és hallgassák Önök is  a szerelem, a szertetet dalait.

Ahányszor Párrisba járok, egy nap szerelmemé, Edith Piafé, elmegyek a temetőbe ,ahol mellette is sok jeles sír van, ezeket is megnézegetem  (Editke mellé temették férjét Théo Sarapot is.) Mindig friss virágot találok. Párizs soha sem feledi Őt, mint ahogy a messze idegenből jöttek sem. Edit világpolgár, de velejéig francia. S leginkább egy mélyen érző, a kisemberek világát, hangulatát hűen tükröző énekes zseni. A kis Piaf. A kis Pintyőke. A kistermetű nagyság. Az előadó-művészet óriása.

A címbeli ének szövegét ide írom, mert összefoglalja élete felfogását, s magát az életét is, melyet majd röviden felidézek. Mindez hitelét adja dalai hatásának, éneklése vonzásának.

Non, je ne regrette rien

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait
Ni le mal; tout ça m'est bien égal !

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
C'est payé, balayé, oublié
Je me fous du passé !

Avec mes souvenirs
J'ai allumé le feu
Mes chagrins, mes plaisirs
Je n'ai plus besoin d'eux !

Balayées les amours
Et tous leurs trémolos
Balayés pour toujours
Je repars à zéro

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait
Ni le mal; tout ça m'est bien égal !

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Car ma vie, car mes joies
Aujourd'hui, ça commence avec toi

Nem, semmit sem bánok

Nem, a világon semmit,
Semmit sem bánok
Sem a jókat, amiket megéltem,
Sem a rosszakat, amiket megéltem

nekem egyre megy

Nem, a világon semmit,
Semmit sem bánok,
Ez a  fizetség, elmúlás, feledés,,
Nem érdekel  a múlt

Az emlékeimmel tüzet szítottam
Bánataimra, örömeimre

már nincs szükségem
Eltűnnek a szerelmek,
és a borzongás,
Eltűnik örökre
Újrakezdem a semmiről

Nem, a világon semmit
Semmit sem bánok
Sem a jókat amiket megéltem
Sem a rosszakat;  nekem egyre megy

Nem, a világon semmit

Semmit sem bánok
Mert az örömeim, mert az életem
Ma kezdődött: Veled

Életéről. Edith Piaf (Édith Giovanni Gassion) 1915. november 15-én született Párizsban. Apja egy külvárosi, részeges, utcai mutatványos. Egy kígyóember, vagy ami kellett. Aki már hat éves korában munkára fogta Editet. Cérna hangján ott kellett énekelnie mellette, amíg ő „elkápráztatta” a Nagyérdeműt olcsó kis trükkjeivel. Egyik napról a másikra éltek. Edit folyton éhes volt, az apja folyton borozhatnék. Aztán bűzös kiskocsmák mélyén kellett énekelgetnie, míg nem egyszer (mint a mesében) érte ment valaki. Luis Leplée, a Gerny’ mulató igazgatója.

- Érdekes a hangod – mondta – s nagy jövő előtt állsz, ha tanulsz. Mi a neved?

- Edith Gassion – felelte.

- Nagyon rossz művésznév. Legyen Pintyőke a neved. Mert olyan, vagy mint egy párizsi pinty. Piaf. Edith Piaf leszel.

S aztán magához vette és a mulatójában énekeltette. A közönség csak fülelt, közömbösen hallgatta, aztán – hosszú csend után – hatalmas tapsban tört ki. Adottságainak, hangjának, megjelenésének, egész lényének csodáján túl vonzásának oka az volt, hogy dalaiban ott izzott azok fájdalmai és reményei, akikről énekelt egy párizsi csibész, arról, amivel a városbeliek (majd az egész világ) azonosulni tudtak.

Világhírű sikerei mellett „világhírű” megpróbáltatások is érték. Az egyik ilyen a világbajnok boxoló Marcel Cerdan szerelme tragikus repülőgép szerencsétlensége volt. Sokáig hozzá, csak neki énekelte ugyancsak világhírűvé vált dalát (Himnusz a szerelemhez).

Részlet:

Összedőlhet fenn a magas ég, leomolhat minden, ami ép,
egy a fontos, hogy te szeress, minden más, csak semmiség.

Örök életet élhetnél velem, várna ránk a kéklő végtelen,
mert a földi boldogságtól, halhatatlan lesz a szerelem.”

Az 1950-es években jutott a csúcsra. Sorba jelentek meg a lemezei. Dalai azonnal slágerek lettek. (Hymne a l’amour, Exodus, Padam, padam, Milord, Non, je ne regrette rien stb.)

Magánélete azonban nem volt ilyen sikeres. Különböző gondok miatt rászokott az alkoholra. Barátnője – nem akárki, Joséphine Baker, a világhírű táncosnő – keményen figyelmeztette, „Edit, ne piálj!”

- Miért ne? – válaszolt – ettől „üzemelek”! S a félszem is ettől csitul. Tudod te, míly hosszú az út, amíg eljutok a mikrofonig? Mintha Párizsból Rómáig mennék…

- Te vagy a világ egyik legjobb énekesnője, és legjobban megfizetett művésze…

- Fütyölök a pénzre, ha volt volt, ha nem, nem volt. Nem azért állok ki a színpadra, hogy pénzt keressek, hanem hogy szeressenek. Ha ez nem történik meg akkor minek állok oda, miért énekelek? Az életem és a dalaim egy. Így találok magamra. Az énekléssel állok talpra.

Egy autóbaleset nyomán rászokott a morfiumra. 1960-ban már nagyon beteg volt. Mégis énekelt és énekelt. Fiatal férje az utolsó percig gondozta.

- Ha már nem tudnék énekelni – mondta – akkor már nincs miért élnem. Egyébként sem akarok öregen meghalni. Remélem, elébb halok meg, mint hogy elvesztem a hangomat…

Reménye beteljesült. 1963. október 10-én, 48 évesen meghalt.

Negyvenezer ember kísérte utolsó útjára.

Egyik dalában azt mondja: „Olyan nő vagyok, akit egykor majd siratni kell” Igen. Siratunk, drága Edit. Siratlak itt is a Pere Lachais-i sírod mellett és idehaza is. Míg csak élek. S talán mások is. Míg csak élnek. Bárhogyan is éljünk, siratunk, nem bánva semmit. Non, je ne regrette rien…

 

Négyessy

2016. szeptember 23.

 

Ui.: Miért idéztem fel Edith Piaf emlékét? Mert a mai Magyarországon a kisembereknek olyannyira szüksége lenne egy ilyen művészre, mint Piaf, aki vigaszt adna lelkileg is megroppant népünknek. Annyira, de annyira szükségünk lenne Rá. Rád, Edith Piaf. S felidézlek azért is, mert ma a születésnapod van. Éppen a századik. Lásd, még most is emlékezünk Rád. S megismétlem: amíg élünk, mindig.

 

 


„Welszi Gyurka ma is a ringyók farát gyúrja?”

(Robert Burns)

A szegény pórnép világhírű „paraszti bárdja” – Burns kifejezése – dalnoka. Pontos a szó, hiszen műveinek zöme dal, a népdalok mintájára. A népdalokkal először szépen éneklő édesanyja csecsszopó korától kezdve, később pedig tudatosan gyűjtötte azokat.

Robert bölcsője egy parasztkunyhóban, az allovay-i templom közelében  ringott. 1759. január 25-én látta meg a napvilágot, hetedik gyermekeként szüleinek, akik cselédek voltak, majd földbérlők, ahol a gyereket korán munkára fogták.

Magáról ezt írja:

„A falu egyszerű költője, ki eke

mellett az ének mesterségire

faág, kenderike, rigó tanít,

ahogy a bukó naptól búcsúzik,

s lengő pacsirta, lomb-lakó vörösbegy,

szürke lile, mely domb fölött süvölget:

ő is vajon, kit sárkunyhóban arra

neveltek, függetlenségit ne hagyja

kit jókor a nyomor megedzett, hogy kemény

küzdő legyen a balsors tenyerén.”

(Az Ayr hídja)

Közéleti verseit az egyházi és földesúri elnyomás, képmutatás hívta életre. A sok nemes és egyházellenes versei közül két epigrammát idézek: „Mire neked a palota, menj Galloway, keress/ szűk, szennyes, földbevájt odút,/ hisz lelked képe ez.” A papokról így ír: „Ön azt mondja, e papnak szeme hazudik./ Rágalom! E papot megvédem én, uram./ Azt vallják e szemek, hogy gazdájuk gazember / s nem hazudnak, e pap gazember csakugyan.”(Tessék figyelni Balog Z. okt. miniszter  úr!)

A pap-náspágolása mellett a királyokról így vélekedik: Nagyúrt s királyt nem könnyezek meg/ Meghaltak? Hát ezért születtek.” (Erre pedig Orbán kerál úr figyeljen!!!)

Költőnk a vidám kompánia s a lányok mellett szerette az italt is. (módjával). Mit ivott? Természetesen whiskyt. Pintes, „puha”, simulékony whiskyt. Többször megénekli. Aztán megjelenik verses kötete.  Ismert, jeles író lesz. Megnősül. Két évet töltöttek a fővárosban. Az emeletes ház falán emléktábla.

Közben a Skótfelföldön a történelmi hősök nyomába jár (Wallace, Bruce, stb) és hiedelmeket, népdalokat gyűjt. Aztán váratlanul hivatalhoz jut. Kinevezik fináncnak. Nem valami fényes karrier, nem is mindenkinek rokonszenves, de jobb a földtúrásnál.  Új tisztségét meg is énekli. Részlet: „Van csárda-tánc,, kuferces, lánc, / tudunk polkát és fráncot: / de legjobb tánc az ördögé, hogy viszi – a fináncot. Az ördög, az ördög,/ el az ördöggel e tánccal, oda van, oda van, oda van a finánccal”.

Népének életét sok gyönyörű versben regéli el. Közülük egy kiemelkedőt írok ide Arany János fordításában. Kóbor Tamás a címe.

Részlet: „De Tomi tudta, hogy mit, hogy? Ám:

volt ott egy fürge, furcsa lány,

akit most avattak bé a karba

utóbb ismerte Carric partja

mert sok baromfélét leölt,

sok jó derelyét összetört,

sok kárt tőn árpa-, rozsvetésben,

élt tőle a táj rettegésbe.

Az inge finom lenfonálból,

melyet visel még legkorábbról

s bár hossza sértőleg hiányos,

mert különb nincs, célirányos.”

Az életigenlő költő harminchét éves korában, midőn 1795-ben reumás lázat kapott, 1796. július 21-én meghalt. (320 éve.)

Emlékműve Edinburghban – a temetőben.

Nálunk a leginkább olvasott és előadott „Falusi randevú” mellett „John Anderson” című versével köszöntöm Robert Burnst:

JOHN ANDERSON

John Anderson, szívem, John
kezdetben, valaha
hajad koromsötét volt
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John,
hajad leng deresen,
de áldás ősz fejedre,
John Anderson, szívem.

John Anderson, szívem, John,
együtt vágtunk a hegynek,
volt víg napunk elég, John,
szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már
kéz-kézben csöndesen,
s lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Skócia után „ugorjunk át” szeretett hazánkba. Ma. Itt vajon kinek a farát gyúrja, aki gyúrja. Ugyanis, létezik itthon is „FARGYÚRÓ” SZÉLES E HATÁRBAN. Az egyiket bemutatom. Tom-tom Tomi-gyúró.

Egy dologhoz viszont nagyon is ért Tomi, íme:

Cri Amer

Esedezés

Jó Uram!
Ha volnál kegyes farba rúgni,
mert mesterek cserepeiből
kirakott mozaikomat
meglátva
nem tetszett szerény művem.

.

 

Négyessy,

2016. szeptember 24.Egy „bevándorló” nyugati polgár

A tusnádfürdői ingyencirkuszon felolvasott szégyenteljes hablaty késztet az alábbiak megírására.

Két más dolog mellett – a bevándorlási „veszedelemmel” riogatja hiszékeny híveit I. Orbán király és Erdély fejedelme. A kivándorló bevándorlókkal, akik a közel-keleti térségek háborúiból mentik szegényes életüket. No és kisebbik része Afrikából is, hasonló okból.

De jöhet ám bevándorló Nyugatról  is. Mi elől vándorol be hozzánk s miért? Erre lesz példa – noha kicsit régi, de ma is aktuális Apáczai Csere János erdélyi pap és tudós ember története.

Magyar diákként Utrechtben tanult (az egyetem földszinti folyosóján ma is látható egy hatalmas bronzból készült dombormű a magyar burza ott tanuló diákságát jelképezendő.)


ITT, EBBEN A VÁROSBAN SZERETTE MEG KEDVESÉT, MAJD FELESÉGÉT, AKI A KÉNYELMES POLGÁRI ÉLETMÓDBÓL ELJÖTT VELE  VAD-KELETRE, A  KÁRPÁTOK KÖZÉ.

S mit hozott magával ez a pár? Hozta Nyugat kultúráját, az ott látott-hallott-tanúltakat. Hozta a polgári eszméket és gyakorlatukat. Apáczai ezeket foglalta össze és írta meg híres Enciklopédiájában.

Ki volt ez az ember? Apácán született 1625-ben és Kolozsváron halt meg 1659-ben. Filozófiai és pedagógiai író, a hazai művelődés, tudományosság és nevelésügy úttörője, aki közt szolgáló tevékenységében harmóniát teremtett erdélyi, magyar, európai és egyetemes emberi értékek között.

Felesége Aletta van der Maat pedig hűséges társa, akiről Áprilyi Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben c. versében ezeket írja:

A tavasz jött a parttalan időben
s megállt a házsongárdi temetőben.

Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.

De a vasárnap délutáni csendben
nagyon dalolt a név zenéje bennem.

S amíg dalolt, a századokba néztem
s a holt professzor szellemét idéztem,

akinek egyszer meleg lett a vére
Aletta van der Maet meleg nevére.

Ha jött a harcok lázadó sötétje,
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.

S a dallamot karral kisérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban,

hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem.

Aletta van der Maet nevét susogta,
mikor a béke bús szemét lefogta.

S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,

míg dörgő fenséggel búgott le rája
a kálvinista templom orgonája.

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve
belenémult a hervadásba, télbe.

Gyámoltalan nő - szól a régi fáma -
urát keresve, sírba ment utána...

A fényben, fenn a házsongárdi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.

S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,
egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.

De vissza az Enciklopédiához! Mit is ír ebben? Néhány részlet:

Előbb az indoklásáról:

…nem sokkal később az isteni gondviselés rendeléséből Kolozsvárról Gyulafehérvárra költöztem. Miután itt tanulmányaimat kétszer szomorú hajótörés érte, végre a kitűnő férfiú, Bisterfeld János Henrik úr tanítványainak társaságába kerülve, olyan tanítóra akadtam, aki a tudományok iránt való lelkesedés dolgában előző tanítómhoz volt hasonló. Gyakran saját fülemmel hallottam, hogy mind nyilvános, mind magántanítása alkalmával, nagy szorgalommal és nekibuzdulással ezeket a szavakat véste tanítványai emlékezetébe: „A szentírást az egész enciklopédiának legalább közepes ismerete nélkül senki sem magyarázhatja sikeresen. Annak pedig, hogy szilárd műveltséghez jussunk, nincs hasznosabb módja, nincs előnyösebb útja, mint az, hogy minden dologról rövid vázlatot állítsunk össze, és minden tudomány rövid összefoglalását emlékezetünkbe véssük."

Véssük hát a mi is emlékezetünkbe néhány enciklopédikus gondolatát. Itt most annak csak a korabeli magyarság állapotáról, és a polgári gondolkodás szükségességéről szóló indoklását.:

Gyulafehérvári beiktató beszédében kemény szavakat használ (részlet): „…kénytelen vagyok szemlélni nyomorúságunknak  és közönyösségünknek végtelen tengerét és azt a letörölhetetlen szégyenfoltot, hogy nem csak minden technikai kérdésben idegenekhez kell folyamodnunk, a magunk hibájából, csupa álomkórságbul, úgyszólván teljes meggondoltalanságbul, szamár tunyaságunk miatt, mely nem érzi a nyomorúságot, hogy röviden kimondjam, a mi a nyelvemen van: vakságunk miatt, mellyel az Isten ver bennünket, hogy meg ne lássuk pőreségünket, szegénységünket.”

Máshol még ezt mondja: „…nem nemzetünk barbárságában rejlik benne szerencsétlen elmaradásunk oka, hanem szemléletében, ezen belül az elmaradt közoktatásban.”

Célját így vallja meg: "Nem csak magunknak születtünk, hanem szüleinknek, barátainknak és hazánknak!”

Kedves Olvasóim, a magyar történelem kacskaringói során azt a  polgári kultúrát, amit Apáczai igényel hol támogatták, hol nem. Most inkább hol nem.

Ma azt se tudja a Fejedelmünk, hogy mi fán terem ez a polgári kultúra. Meggyfán, vagy bükkfán? Nem mindegy! Mert, hogy Posványoson se, Felcsúton se ismerik ezt a fogalmat. Egyáltalán semmiféle kultúrát nem ismernek. Csak az erőszak, a bunkósbot „kultúráját”, de azt nagyon. (Bükkfából van!) Ezzel még ki lehet ütni a politikai ellenfeleket is a ringből. Mert rá számolják a kilencet.

Bizonyára ismerik a régi figyelmeztetőt, aki végig megy a falusi utcán és mondogatta: „Kilencet ütött az óra, térjetek már nyugovóra…” Vagy ilyet Felcsúton nem mondott a bakter? (A Beobachter). Nem? Akkor mondom én: kilencet már elütötte az óra, térj már végre Orbán Viktor nyugovóra.  Mert a végén a sötétben orra buksz szegénykém. S vérezni kezd pisze orrod keményen. Jaj. S akkor Tusványosnak, Bálványosnak, Posványosnak is ende. (Tudom, hogy németből gyenge vagy, de oroszban jó. Tehát: konyec.)

De térjünk vissza Apáczaihoz. Ő magyarul mondta, hogy gondolatai nem posványosak. Már korában is voltak követői. Például innen a szomszédból. A cseh-morva Jan Amos Komenszky (Comenius) a „Népek Nevelője”.

De itthon, Debrecenben, Méliusz Juhász Péter is, aki a szószékről prédikálta a polgári eszméket. Ezzel (is) tette piacképessé ezt a poros paraszt, feudális várost. De hol van ma már Méliusznak akár csak egyetlen polgári szava is! Újra hűbéres e város. Kósa feudális uralkodás tette azzá és ezt a hagyományt, folytatják ma is. S a polgári eszmék kushadnak a pad alatt. A templomok padjai alatt (is).

De – említettem – Magyarországon éltek kiváló polgárok, különösen a XIX. végén és a XX. sz. elején, akik polgári gondolkodásukkal megalapozták ennek az országnak a polgári gazdaságát, amit máig élvezhet az ország, vagy élvezhetne, ha nem verték volna szét jó pár létesítményét.

Emlékeztetek azokra a fontos emberekre – üzletemberekre, gyárosokra, tudósokra, művészekre, írókra, zenészekre, stb. akik a polgári gondolatokat hatásosan fejezték ki és megteremtettek egy sor létesítmény is.

Weiss Berthold és Manfréd. Akik építettek egy hatalmas konzervgyárat.

Vagy Pick Ábrahám, aki húsfeldolgozót, szalámi gyárat épített, vagy Richter Gedeon, aki gyógyszergyárat épített.

S most néhány feltaláló:

Wigner J. Szilárd L. Teller E.  Bánki D. Szentgyörgyi A. Stb

Zenészek: Liszt F. Bartók B. Kodály Z. (akik a polgárit és a népit ötvözték)

Írók: Petőfi S. Ady E. József A. Tóth Á. S a prózaírók: Márai S. Konrád Györgyön át Spiróig.

Polgári gondolkodó volt tehát mindahány (a külföldiekről nem is szólva), akikre hatott Apáczai polgári gondolkodása. Aminek legfőbb ismérve a hivatástudat, és a kreativitás. Nos, mindez hiányzott  A POSVÁNYOSI FELOLVASÓBÓL. Ezért Ponta miniszterelnök úr, aki kellemetlen, arrogáns embernek mondta Orbán Viktort, meghívhatná Kolozsvárra s elvihetné a házsongárdi temetőbe, Apáczai sírköve elé. Hátha. Hátha megragad az agyában, hogy ki volt nekünk Apáczai Csere János és gondolkodása. Ha nem   - legfeljebb -  rárogyik az oszlop Fejedelmünk fejére. Nem rossz változat. Kivándorol az életből is. És ekkor már nix ugribugri Posványoson sem. Kivándorol az élete a Mennyek Országába. Ott pedig szentté avatják. Első szentté. Ő lesz az Isten közvetlen helyettese. S ha ő is kihal, felkenik első Istennek. S mellette már ott lesz, Keresztény Semjén Zsolt albarátja is. Micsoda duett! Dei Duett.

A kolozsvári házsongárdi temető. Baloldalon Apáczai sírja.

A MELLÉKELT ÍRÁST AJÁNLOM FIGYELMÉBE Orbán úrnak és Semjén Zsolt Erdélyben poroszkáló úrnak. Ám egyikőjük sem polgár!!!

 

Hajdú,

2016. szeptember 18.


Vona vonul veszedelmesen

A „Veszedelmes viszonyok c. film standfotója

„Veszedelmes viszonyok”. Ez a címe egy erotikus filmnek. De Vonáék vonúlása-nyomúlása-menetelése már ennél is több, veszedelmes politikai pornográfia. Egészében is és részleteiben is fölöttébb pikáns. (Megfilmesítését Gattyán úrnak ajánlom. Biztos siker.) Egyik ilyen – legutóbbi - pornográf történetük a kém-ügy (Kovács Béla). Ha nem lenne kellően veszedelmes, seggecském-ügynek nevezném (Elnézést a szóért) Mibe nem üti az orrát ez a szélsőséges párt! Pedig már puszta létrehozásuk is undorkeltő volt. S amit eddig tettek-vettek, szédítették a jó népet, az maga is újabb, már nem is csak pornográf, de horror is! S köszönhetjük őket jó szüleiknek, a Fidesznek s személyesen Orbán Horror Hektor úrnak. Aki kiengedte a szellemet a palackból, de visszagyömöszölni már nem tudja! Mi több, most már ez a pártvéglény szembefordult „jótevőjével” is, s a harc most már egymás ellen folyik. Folyik, mint ama filmben a… lé.

Orbán hektor úr! Ez bizony öngól a javából. Ilyet csak a felcsúti ARÉNÁBAN LÁTHATUNK.

Itt köröz tehát felettünk ez a feketelelkű dögkeselyű. S rászáll minden dögre. Önökre is, pártjára is, Hektor úr!

Lehet, hogy ez vet véget csak az ellenségeskedésnek? Lehet. De a lovagi párbajban többször megtörtént, hogy a lovagok egymásnak rontván, egyszerre döftek és mindketten lehulltak a porba. (Amelyből vétettek. Ui. ott maradt mindkettő holtan.)

Vona Gábor tehát vonul. Veszedelmesen nyomul. Nem csak idehaza. A  szomszéd országba is. Főleg Erdélyben. Előzni a Fideszt ott is. Gárdistáik ott ájtatoskodnak már a csíksomlyói búcsúban is. Hogy lássák, a „Mindent vissza” jelszót készek vagyunk Árpádsávos zászlóink alatt megtenni.

(„Megmondjuk, megtesszük.”) S tudatták ezt a románokkal is? Mert azok úgy beijednének. Biztosan békéltető küldöttséggel járulnának Vona úr és csapata elé, kegyelemért esengve.

Azt is tessék megfigyelni, hogy milyen módszerekkel dolgozik a „keselyű” Látszólag igen szolidan, de fifikásan. Egy példa. Mátraderecskén Oláh László, „cigány származású” rally autóversenyző (aki ma autószerelő műhelyt vezet), lánya pedig főiskolára jár. Vona Gábort és kisfiát is alaposan megautóztatta már. Csak ez kellett a derecskei  - meglehetősen nagy létszámú cigány telepnek – mind a Jobbikra szavazott. „Ennyi az egész és holdas lett a nyári ég” mondja a korabeli sláger. Ennyi. Így kell ezt csinálni. Így kell navigálni azt az autót. Elvégre verseny ez a pártosdi is. Rally a parlamenti székekért. Majd a kormánykerék, a kormányrúd átvételéért. Így kezdte a példakép, Szálasi Ferenc is. (S azt is tudjuk, hogy végezte. Derűs kilátás Vona úr!)

Gyermekkoromban elterjedt mondóka, nóta volt a következő szöveg:

Egy rabbi, két rabbi,
Megdöglött a főrabbi.
Bátorság! Éljen Szálasi!
Éljen a Szálasi, meg a Hitler!
Üssük a zsidókat bikacsökkel.

Gondolják, hogy ennek a nótának a lényegét ma is meg lehet tenni? A jelek erre mutatnak. Hát, kérem szépen, Fideszke, így állunk. S ezek

nem állnak meg, ezek nyomulnak, veszedelmes viszonyokat teremtve.

Na és ott vannak a mondókában a zsidók. Ők ugye a másik nagy csoport a cigányokon kívül, akiket olyannyira szerfelett szeretnek, hogy „majd megesznek”. Vigyázat, megfekszi a gyomrukat!

Ennyit mára.  A bikacsököket pedig tegyék múzeumba. Örök tanulságul a jövendőnek.

Hajdú,

2016. szeptember 16.„A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket”

A magyar hadak nem csak „valahol Oroszországban” kanyarogtak a Don vidéken, és kalandoztak a végtelen ukrán-orosz síkon. Kalandozásaink már történelmünk kezdeténél kedvelt harci játékunk volt.  Letelepedésünk előtt a magyar kalandozások szinte teljes Európát benyargalták. Váltakozó sikerekkel. Miközben raboltak, gyilkoltak, amúgy jó barbár módon. Nem hiába járta a mondás e népek között, hogy „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!” Aztán megmentette. A legutóbbi hazaparancsoló vereséget Augsburgnál szenvedték el kalandozóink, olyannyira, hogy ezer évre leültünk a séhajunkra itt a Duna-Tisza tájon. Az „ültetők” – közismert – Géza fejedelem és István király volt.

Talán – vázlatosan - érdemes felidézni a kalandozások történetét, hátha kiolvasható belőle némi tanulság. (Még „az idők küldötte” számára is. Bár ő nem olvas, inkább felolvas. Íródeákjával íratott szöveget. Amely szédítőbb, és gyilkosabb, mint a magyarok nyilas vágtái. Kivéve az újnyilasokét.)

Nehéz pontosan belelátni egy ezer évvel ezelőtt történt eseménysorba. Különböző forrásokra, iratokra, kódexekre, személyekre hagyatkozunk. A kortársakra. Akik vagy jól látták, tudták a dolgokat, vagy nem. Nagyjából azonban a lényeg megragadható. Ezeket a magyar és külföldi források is erősítik.

Lássuk az első kérdést: miért is kalandoztunk? Különböző okokból. Egyszer „tájékozódásból”, mellette egy kis „megélhetésből”, máskor „felkérésből” (ui. egyes fejedelmek a maguk pecsenyéjét „vendégmunkásokkal” kapartatták ki, bért fizetve csapatainknak.) De kalandoztunk némi előrelátásból is, hogy gyepűink, telepeink biztonságát megerősítsük. Itt-ott szövetségeseket is szereztünk. Erre éppen István keresztény állammá építkezésekor lesz nagy szüksége. Szóval és tettel, jó is volt a sok rosszban. Hírhedté is lettünk, és partnernek is beváltunk, itt-ott. Jó lenne, ha ma is ez utóbbi lennénk. De mai Bulcsú vezérünk inkább a kalandokat keresi. Aztán ne, hogy búcsút mondjon neki mindenki! Nagyon közel állunk egy új Augsburg-i vereséghez!

A második kérdés: hol, merre kalandoztunk? A mellékelt térkép jó szolgálatot tesz:

Le a kalappal (süveggel), s kellő tisztelet a lovaknak. Ennyi utazás egy mai embernek is becsületére válna. A pénztárcájáról nem is beszélve. Őseink ezzel nem bajlódtak. Elvették, ami kellett, nem fizettek. A nyíl kellő nyomaték és valuta volt mindenfelé.

A történések 862 és 970 között zajlottak. Tehát, durván, száz éven át. Az „első körben” 5000 lovas vett részt (ez viszonylag igen magas létszám), a vége felé 10-15 ezerre nőtt.

Híres volt harci technikájuk. Az alábbi ábra segítségével foglaljuk össze:

A fősereg előtt kisebb egység támadást indított. Az ellenség természetesen harcba bocsátkozott. A magyar lovasok hirtelen menekülőre fogták és vissza, a főerőik közepén kinyitott téren át vágtattak, utánuk az ellen, miközben a magyarok a lovon visszafelé nyilazva harcoltak. Az ellen áthaladása után a fősereg összezárt és az ellenség nyomába eredt, hátulról pusztítva azokat.

Most vázlatosan idézzük fel a harcok főbb színhelyeit és tanulságait. Az első – 899-ben – az itáliai kalandozás volt, majd évenként más-más helyen: Bajorország, Szászország, Türingia (909-ben érte első vereség a kalandozókat a bajoroktól). Ez után Frankföld, Lotaringia, Gallia következett. 926-ban volt a híres „Szentgalleni kaland”. Majd Burgundia következett, 934-ben pedig Merseburg, ahol ismét vereséget kaptunk. (Törést nem okozott.)

955-ben aztán már nagyobb baj lett. Augusztus 10-én Augsburg mellett a Lech-mezőn Otto csapataitól nagy vereséget szenvedtünk. A vezéreket, Bulcsút, Lehelt, és Súrt Ottó kivégeztette. A maradék sereg zsákmányt hátrahagyva elmenekült. S ezzel befejeződtek kalandozásaink.

Az augsburgi csatához monda is fűződik. (Egyes körök ma is szívesen használják ennek eszmei „töltését”) Idézem az eredeti forrást.

Kálti Márk, majd Thuróczi János krónikájában (14., 15. század) is megidézett Lehel-monda szerint viszont Lehel és Bulcsú elfogatása és kivégzése során fontos szerep jutott Lehel kürtjének: „A császár azt mondta nekik: »Válasszatok magatoknak halált, amilyent akartok!« Lehel így felelt: »Hozzátok ide kürtömet, amelybe előbb belefúvok, aztán felelek neked.« Odavitték a kürtöt, és a császárhoz közeledve, mikor nekikészült a kürtfúvásnak, erősen homlokon vágta a császárt, kit egy csapással megölt. S azt mondta neki: »Előttem fogsz menni, és szolgálni nekem a másvilágon.« Mert az a hite a szittyáknak, hogy akiket életökben megöltek, azok szolgálni tartoznak nekik a másvilágon. Haladéktalanul lefogták őket, és Regensburgban bitófán megfojtották.”

A kalandozások korát lényegében Géza fejedelem és István királyunk zárta le végre, azzal, hogy letelepítette vérmes népét és az európai gazdálkodás mintájára új, feudális rendszert vezetett be, mely ezer éven át „itt tartotta” a magyarságot. Néha, néha ugyan fel felbuzdultunk, „kalandos” harcokba keveredtünk, de végül is megmaradtunk.

Mígnem elérkezett a XXI. század  s egy új kalandozó vitéz emelkedett ki, úgy is, mint „az idők küldötte” aki ismét el akarja foglalni Európát. Amellyel ma szoros baráti, katonai és gazdasági kapcsolatban állunk. S különösen az utóbbit (az eurót) úgy várjuk tőlük, mint éh tyúk a taknyot (Bocsánat) De az idők küldötte nem szereti, ha neki parancsolnak. Dirigensnek ott van ő, Európa pedig, ha létezni akar egyáltalán – átveszi a magyar szisztémát, vele együtt a magyar forintot. S ekkor ez lesz a fizető eszköz mindenütt.

Az uralom átvételére minden előkészület megtörtént. A nagy kalandozásra a nyilak legyártására a megrendelést, Fidesz közeli cég megkapta. Nagy zsozsó. Az íjakat is megrendelték a Fidesz közeli cég cégeinél. A húrokat ezek cégei. A tegezek gyártását azok kapták, aki tegező viszonyba állnak a Vezérrel. A kardokat a kardoskodók kapták, a bőr páncélokat, azok, akinek volt elég bőr a képükön, a kopjákat pedig az felcsúti polgármester.

A harci kiáltás a régi, „Hajrá magyarok!” De azért, hátha akad jobb, Fidesz közeli írókat megbíztak ötletezéssel.  Az elbíráló bizottság hét főből áll (a hét vezér analógjára). Mind a hét Kerényi Imre.

S ki lesz a kalandozó sereg vezére? Egy Fidesz-közeli személy: alcsúti-felcsúti Orbán Viktor. A hadi terv kész.

A döntő ütközet a Lech-mezőn lesz, Augsburg mellett, ahol revansot kell venni! A győzelem után a sereg bevonul Brüsszelbe, az EU székházat elfoglalja, Barrosót dísz nyílsortűz mellett egy nyílvesszővel kitűzik zászlónak a palota bejárata fölé. Az összes zászlórúdra magyar lobogók kerülnek. Az EU trezorjait Fidesz-közeli cégek szakemberei feltörik, az eurót kiszórják és az iszákokba hozott – meg a nyereg alatt puhított - forint kötegekkel telerakják. Az új pénzről a vezért postán és a szokásos fejléccel, kóddal, levelet küld minden ország vezetőjének. Ahonnan nem jön válasz megbüntetik és Kubatov-listára kerül. De ha meggondolják magukat, jutalmul kaphatnak Erzsébet utalványt. Svájci frank ellenébe.

S akkor „az idők küldötte” – nem szokása – de gondolkodni kezdett. Hogy is volt anno a Lech-mezei csata után? S rádöbbent: haza kellett kotródni a Duna-Tisza tájra. Felszólította hát hadait a hazahúzásra. Közben még kifosztották az útba eső országokat és érkezvén, Géza fejedelem leültette, maga elé „az idő küldöttét” és…itt a vége fuss el véle a XXI. századba. A fundamentalista napjainkba, a Fidesz-közeli cégekkel együtt. S könyörögjünk: O.V. mérgezett nyilaitól ments meg Uram minket!

De a mai magyar nyilasainktól is ments meg Uram minket!!!